Pääradan operointiselvitys

20.5.2019

Helsingin ja Tampereen seutujen ajallinen lähentäminen ja yhteentoimivuuden kehittäminen edellyttävät panostuksia nopeisiin ja toimintavarmoihin raideyhteyksiin. Pääradan operointiselvityksessä on tunnistettu millaista junaliikenteen tulisi olla ennustettuun kysyntään ja tavoitteisiin vastaamiseksi sekä mitä investointeja se edellyttää.

Tampere-Helsinki välillä raiteiden tulee mahdollistaa lisääntyvä lähijunaliikenne, seutujen välinen puolinopea liikenne ja päätepisteiden välinen nopea liikenne sekä tavaraliikenne.

Kriittisimpiä tarpeita ovat Nokian ja Lempäälän laiturit sekä raiteet Nokialta Lielahteen ja Toijalasta Sääksjärvelle. Myös Riihimäeltä etelään tarvitaan raiteita nopealla aikajänteellä. Pidemmällä aikajänteellä kehittämistä tarvitaan lisää. Vain siten voidaan mahdollistaa hyötyjen kansallinen kumuloituminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Huomionarvoista on myös, että joukkoliikenteen käytettävyys alueiden välillä edellyttää sujuvaa joukkoliikenneliityntää lähtö- ja päätepisteessä, ts. panostuksia kaupunkiseuduilla.

« Takaisin