Selvitystyö: Jos esiopetus alkaakin viisivuotiaana?

8.4.2019

Tampereen kaupunkiseutu ja sen kahdeksan kuntaa käynnistävät huhtikuussa selvitystyön maksuttoman ja velvoittavan esiopetuksen laajentamisen vaikutuksista viisivuotiaille.

”Toistaiseksi ei ole olemassa valtakunnallista mallia tai suositusta 5-vuotiaille tarkoitetusta esiopetuksesta, vaikka lisääntynyt tieto haastaa kehittämään uudenlaisia opetuksellisia ratkaisuja”, kertoo kehittämispäällikkö Satu Kankkonen.

Valtakunnallisesti varhaiskasvatus on kehittymässä. Viimeaikaiset kokeilut ovat tähdänneet siihen, että useammat lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on aina 3-vuotiaasta eteenpäin selvästi alle OECD- ja EU-keskiarvojen sekä EU-tavoitteen. Osallistumisasteessa on lisäksi suuria alueellisia eroja.

”Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat jo pitkään tehneet kasvatus- ja koulutusopetusalan yhteistyötä ennakoivasti, joten selvitys on jatkoa tälle kehittämistyölle”, Kankkonen sanoo.

Nykytilan kuvauksen jälkeen arvioidaan järjestämisen edellytykset

Selvitystyössä kuvataan Tampereen, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Oriveden esiopetuksen nykytila ja kehitetään kuntien esiopetuksen vertailtavuutta. Näiden pohjalta arvioidaan 5-vuotiaiden maksuttoman oppivelvollisuutta edeltävän (velvoittavan) esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa sekä nostetaan esille mahdollisuuksia seudullisen yhteistyön kehittämiseen.

Selvitystyö on osa vuonna 2018 valmistuneen Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan toimeenpanoa. Työ toteutetaan yhteistyössä MDI-konsulttitoimiston kanssa. Selvitystyön laatiminen käynnistyy huhtikuussa ja tulokset valmistuvat tämän vuoden aikana.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunkiseutu, Kankkonen Satu, Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut

puhelin 040 588 1902, satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

 

« Takaisin