Seudullinen esi- ja perusopetuksen vertailu: Oppilasmäärät kasvussa - oppilaskohtaiset kustannukset ovat hieman pienentyneet

1.11.2018

Tampereen kaupunkiseudulla on tehty esi- ja perusopetuksen seutuvertailua vuodesta 2016 lähtien ja nyt toteutettu kolmas vertailu tarkastelee vuoden 2017 tietoja. Vertailutietojen perusteella perusopetuksen oppilasmäärä on seudulla vahvassa kasvussa. Lukuvuonna 2017–2018 seudulla oli yhteensä 35 930 perusopetusikäistä oppilasta, lisäys edelliseen lukuvuoteen oli noin 1050. Noin puolet oppilaista on Tampereella ja toinen puoli jakautuu seudun seitsemän muun kunnan kesken.

Vertailussa selvisi, että oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin hieman pienentyneet. Kustannukset vaihtelevat kunnittain noin 7 100 eurosta 8 600 euroon vuodessa. Suurimmat erot kuntien välillä muodostuvat kiinteistö- ja opetuskustannuksista. Kiinteistökustannuksien eroja selittävinä tekijöinä ovat muun muassa palveluverkon rakenne, kiinteistöihin tehdyt investoinnit ja korjausvelan taso, mahdolliset väistötilaratkaisut sekä kunnan sisäisten vuokrien periaatteet. Oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat kunnittain 40 eurosta 630 euroon, mikä selittyy kuntarakenteella ja palveluverkolla. Opetuskustannusten vaihteluväli on seudulla noin 4 200-5 200 euroa. Opetuskustannusten eroja selittää mm. annettavan opetuksen määrä eli tuntijako, ryhmäkoko, mahdolliset erot henkilöstörakenteessa sekä pienet erot ala- ja yläkoululaisten osuuksissa.

Myös kouluverkolla on vaikutusta oppilaskohtaisiin kustannuksiin. Seudulla on yhteensä 103 koulua, joista 14 on alle 100 oppilaan koulua. Yli 500 oppilaan kouluja on 33. Pienissä yksiköissä oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat. Keskimääräinen koko on kasvanut viime vuosina ja tällä hetkellä seudulla keskimääräinen koulun koko on noin 370 oppilasta. Seudun perusopetusikäisistä oppilaista 97 % käy koulua yli sadan oppilaan yksiköissä. 

Lisätietoja:

Satu Kankkonen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut, 040 588 1902, satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

                                  

« Takaisin