Päätöksenteko

Seutuhallinto


Seutuyhteistyötä Tampereen kaupunkiseudulla organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Se on kuntien yhteinen työkalu seudullisten asioiden valmisteluun ja seutuyhteistyön kehittämiseen. Yhteistyön toimeenpanosta päätetään aina kunnissa.

Seutuyhteistyön hankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu sekä jäsenkuntien luottamushenkilöitä että virkamiehiä.

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous, joka mm. valitsee seutuhallituksen jäsenet sekä hyväksyy kuntayhtymän talousarvion.

Seutuhallituksen tehtävänä on käynnistää yhteistyöhankkeita sekä tehdä esityksiä jäsenkunnille seudullisista ratkaisuista. Seutuhallituksessa on 13 kuntien johtavista luottamushenkilöistä valittua jäsentä. Seutuhallitus vastaa mm. seutustrategian, rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen valmistelusta. Toimikausi on kaksi vuotta. Seutuhallituksen puheenjohtaja on pormestari Lauri Lyly, Tampere.

Seutuhallituksen apuna toimii kuntajohtajakokous, joka edistää asioiden käsittelyä jäsenkunnissa ja osallistuu valmisteluun. Kuntajohtajakokouksen puheenjohtaja on johtaja Juha Yli-Rajala, Tampere.

Asioiden ensimmäinen selvitys ja valmistelu tehdään seututyöryhmissä, jotka seutuhallitus on nimennyt jäsenkuntien asiantuntijoista.

Valmistelun organisoinnista vastaa seutuyksikkö. Sen henkilöstö on kuntayhtymän palveluksessa.

Toiminnan tuloksellisuutta arvioi yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta.

Kaikille jäsenkuntien valtuutetuille järjestetään vuosittain Seutufoorumi ajankohtaisten seutukysymysten käsittelyyn.