Seutuhallitus

Aikaisemmat kokoukset löytyvät sivupalkista oikealta.

Seutuhallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.9.2020 klo 8.00 alkaen sähköisenä kokouksena. 

Sähköinen työskentelyalusta Teams, kokouksen linkki lähtetään eseutuhallituksen jäsenille.

Kokouksen materiaalit

 


Seutuhallitus

Seutuhallituksessa on 13 jäsentä, Tampereelta kuusi ja jokaisesta muusta jäsenkunnasta yksi jäsen. Seutuhallitusta johtaa Tampereen pormestari ja esittelystä vastaa seutujohtaja.

Seutuhallituksen jäsenet 2017-2021

Seutuhallituksen tehtävänä on mm.

Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15 alkaen

29.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 17.6.

(heinäkuussa ei kokousta),

26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12.

Kokousten esityslista liitteineen julkaistaan tällä verkkosivustolla viikkoa ennen kokousta.

Seutuhallituksen pöytäkirjat ja muut aikaisemmat kokousmateriaalit löytyvät sivuvalikosta.


Pöytäkirjojen nähtävilläpito ja oikaisuvaatimus:

Tarkastuksen ja allekirjoitusten jälkeen seutuhallituksen pöytäkirjojen sähköiset versiot julkaistaan näillä www-sivuilla (yleinen tietoverkko) ja ne löytyvät sivuvalikosta. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu viimeistään seutuhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä, jos muuta ei ilmoiteta. Nähtävillä tarkastettu pöytäkirja on ko. päivästä alkaen.

Oikaisuvaatimus on liitetty pöytäkirjaan.

Pöytäkirjat löytyvät sivuvalikosta, kunkin kokouksen aineistosta.

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvakset

Hallintosäännön pykälissä 42-52 annetaan määräykset kuntayhtymässä maksettavista luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvaamisesta. Yhtymäkokous 26.6.2013 on päättänyt kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja vuosikorvaukset seuraavasti:

Seutuhallituksen puheenjohtajan vuosikorvaus on 4000 euroa,

1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosikorvaus on 2000 euroa ja

että muilta osin noudatetaan Tampereen kaupungin kokouspalkkiokäytäntöä.

Kuntayhtymä korvaa kokouksessa läsnä olleille jäsenille matkakustannukset ja ansiomenetyskorvaukset.

Lisätietoja:
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557
juhani.pohjonen(at)tampereenseutu.fi

______________________________________________________