Kulukorvaus- ja muut lomakkeet

Lomakkeet ovat pdf-muodossa. Tämä edellyttää Adobe Acrobat Readerin käyttämistä. Jos koneellesi ei ole asennettuna ko. ohjelmaa, niin sen voi ladata maksutta osoitteesta: http://www.adobe.fi.

Voit täyttää tarvittavan lomakkeen ao. linkkien kautta. Lomakkeita ei voi tallentaa, mutta voit tulostaa kaksoiskappaleen omaan arkistoosi. Allekirjoituksesi jälkeen toimita lomake seututoimistoon, josta se lähetetään maksatukseen.

Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle.

______________________________________________________

Oman auton käyttöilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa esim. seutuhallituksen kokousten yhteydessä tapahtuneet matkat, joilla on käytetty omaa autoa. Myös muut matkat, joissa ei ole muuta korvattavaa kuin oman auton käyttö, on helpointa ilmoittaa tällä lomakkeella.

______________________________________________________

Matkalasku

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa matkoista, joihin sisältyy korvattavia aterioita, kulkuneuvon käyttöä ja/tai majoituksia.

______________________________________________________

Ansiomenetyslasku

Tällä lomakkeella voit anoa niitä ansiomenetyksiä korvattavaksi, jotka ovat aiheutuneet kuntayhtymän toimielimen kokouksesta tai muusta korvaukseen oikeuttavasta ajankäytöstä.

______________________________________________________

Luottamushenkilön perustiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa henkilötietosi palkkion maksua sekä luottamushenkilörekisteriä varten.

______________________________________________________

Informointi tietojen käsittelyssä

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.