Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle


Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jos sinulla ei ole kuntalain mukaisia ilmoitettavia sidonnaisuuksia niin riittää, että täytät henkilötiedot ja ao. kohdan lomakkeesta.

Klikkaa lopuksi tallenna-painiketta, niin tiedot välittyvät eteenpäin kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle.

Tietosuojaseloste