Seutuyksikkö

Seutuyhteistyön käytännön valmistelusta huolehtii seutuyksikkö tukenaan laaja joukko jäsenkuntien viranhaltijoita.

Seutuyksikköä johtaa seutujohtaja. Hän vastaa asioiden valmistelun organisoinnista ja esittelee asiat seutuhallituksen päätettäviksi. Seutujohtajan varahenkilö on seutusihteeri.

Seutuyksikössä työskentelevät seutujohtaja, seutusihteeri, seutusuunnittelupäällikkö, kehittämispäällikkö (hyvinvointipalvelut), kehittämispäällikkö (infrapalvelut), liikennejärjestelmäpäällikkö, paikkatietoasiantuntija ja seutuassistentti sekä vaihtuva määrä projektihenkilöitä hankkeiden tarpeen mukaan.

Yhteystiedot