Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuusilmoituksista. Kunnan/kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntayhtymän osalta ilmoitusvelvollisuus koskee seutuhallituksen varsinaisia ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä seutujohtajaa.

Ohessa on tarkastuslautakunnan kokouksessaan 15.11.2017 käsittelemä yhteenveto kuntayhtymän sidonnaisuusilmoituksista. Ilmoitus oli saatu yhtä lukuun ottamatta kaikilta ilmoitusvelvollisilta. Kokouksen jälkeen Minna Sorsa on toimittanut oman ilmoituksensa, joka on liitetty mukaan rekisteriin.