Pöytäkirjat

Pöytäkirjojen nähtävilläpito:
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat löytyvät sivuvalikosta. Kuntalain uudistuksen myötä pöytäkirjat vuodesta 2016 alkaen ovat esillä liitteineen. (mm tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja sidonnaisuusilmoitukset)

Pöytäkirjat löytyvät sivuvalikosta.