Yhtymäkokouksen pöytäkirjat

Pöytäkirjojen nähtävilläpito:

Yhtymäkokouksen tarkastettu  ja allekirjoitettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävillä  kokouksen jälkeen yleisessä tietoverkossa, jossa se julkaistaan tällä sivulla. Kuntalain uudistuksen myötä pöytäkirjat vuodesta 2016 alkaen ovat esillä liitteineen. (mm. tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus)