Hyvinvointipalvelut

 

Hyvinvointipalvelujen työryhmä kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista.

Vuonna 2017 työryhmän työn painopisteet ovat opetuksen laadun ja arvioinnin kehittämisessä, seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa ja käyttöönotossa, liikunnan edistämisessä sekä digitalisaation edistämisessä sivistyspalveluissa.

Meneillään oleva sote-uudistus muuttaa toimintaympäristöä laajasti monien hyvinvointipalvelujen osalta. Uudistusta seurataan tiiviisti ja osallistutaan sen muokkaamiseen sekä valvotaan monilta osiltaan kaupunkiseudun etuja muutoksessa. Tavoiteena on toimivat kokonaisuudet palvelujen käyttäjien näkökulmasta.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa


Työryhmän asiantuntijasihteerinä toimii hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö
Satu Kankkonen, p. 040 588 1902, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.

Vuoden 2018 kokouspäivämäärät ovat:

11.1., 8.2., 22.3., 12.4., 14.6. 16.8., 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.