Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen työryhmä kehittää hyvinvointi- ja sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä. Työryhmä tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä muiden seututyöryhmien kanssa.

Vuonna 2019 työryhmän työn painopisteet ovat opetuspalveluiden tiekartan laadinnassa, 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen selvittämisessä, arkiliikuntaa edistävän Seutuliike -ohjelmatyön laadinnassa, seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisessä sekä seudullisen lukiokoulutuksen tilannekuvan laadinnassa.

Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, koska toimintaympäristö on muutoksessa hyvinvointipalvelujen osalta. Hyvinvointipalveluiden työryhmän ja infrapalveluiden työryhmän hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma sisältää useita tavoitekohtia kuntien hyvinvointityön kehittämiseen. Näitä toimeenpannaan HYMY -hankkeessa, jota koordinoi MAL-verkosto.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa


Työryhmän asiantuntijana toimii hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö
Satu Kankkonen, p. 040 588 1902, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.

Vuoden 2019 kokouspäivämäärät ovat:

17.1., 14.2., 28.3.,11.4., 24.5. 7.6., 22.8., 12.9., 24.10.