Ilmastostrategia 2030

Ilmastostrategian materiaali

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on ollut laatia kaupunkiseudun yhteinen ilmastopolitiikan visio, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet sekä toimenpideohjelma, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan Unionin Suomea koskevien tavoitteiden mukaisesti ja varautuvat ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ilmastostrategian toimenpiteet koskevat seuraavia kuntia: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti.

Lähtökohdan työlle ovat antaneet Euroopan Unionin voimassa olevat direktiivit ja direktiiviehdotukset, jotka koskevat energiatehokkuuden parantamista, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, energiatehokkuustoimikunnan mietintö ja eri toimialoja koskevat valtakunnalliset linjaukset.

Ilmastostrategian kanssa samanaikaisesti valmisteltiin asuntopoliittista ohjelmaa, seudun maankäytön rakennesuunnitelmaa ja siihen liittyen liikennejärjestelmäratkaisua. Lisäksi päivitettiin elinkeinostrategia ja tehtiin palveluverkkoselvitys sekä kaupan vaikutusten arviointi.

Päästölaskelmat ja strategian toimenpiteiden valmistelu tehtiin konsulttityönä ohjaus- ja projektiryhmien ohjauksessa. Ilmastostrategiatyötä on käsitelty seutuhallituksen ja kunnanjohtajien kokouksissa ja työseminaareissa sekä elinkeinojohtajien kokouksessa. Työn aikana pidettiin neljä työpajaa. Seutuhallitus pyysi strategialuonnoksesta kunnilta ja sidosryhmiltä lausunnot sekä kuntalaisilta kommentteja. Näiden pohjalta työn ohjaus- ja projektiryhmän yhteisessä kokouksessa valittiin kullekin toimialalle ilmastovisio ja sitä vastaavat toimenpiteet.

Seudun ilmastotyön päävision mukaisesti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Päästöjen vähennys on 40 % vuonna 2030 vuoden 1990 tasosta asukasta kohden laskettuna.Lisäksi on tunnistettu tärkeimmät kuntien yhteiset toimenpiteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamista pyritään edistämään valtion ja seudun kuntien yhteisellä maankäytön, liikenteen ja ilmaston sopimuksella ovat: