Tampereen seudun uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvasta energiasta uutta elinvoimaa ja liiketoimintaa Pirkanmaalle

Uusiutuvan energian kuntakatselmukset: Uusiutuvaa energiaa yhteistyössä

Tampereen, Nokian, Lempäälän, Kangasalan ja Pirkkalan kunnat tekivät uudenlaista yhteistyötä viiden kunnan yhteisessä Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa. Katselmuksen tarkoituksena oli laatia kuntien energiataseet, arvioida käytössä olevat uusiutuvat energiavarat sekä selvittää uusiutuvan energian lisäämismahdollisuudet alueella. Samalla tiivistettiin yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja kuntalaisten kanssa uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseksi. Työ käynnistyi syksyllä 2015 ja katselmusten tulokset valmistuivat keväällä 2016.

 

Selvitystyön aikana tuotettiin tietoa paitsi kuntien energiataseista myös esimerkiksi kaavoituksessa eri kaavatasoilla huomioon otettavista näkökulmista. Lisäksi edistettiin Pirkanmaan uusiutuvaan energiaan tukeutuvien yritysten ja toimijoiden verkottumista, markkinoiden kasvua sekä uusien liiketoimintapotentiaalien tunnistamista. Tarkempaa tietoa hankkeesta löydätte täältä.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa hankekokonaisuudesta antaa koordinaattori Emilia Olkanen, emilia.olkanen(at)tampere.fi, 040 800 7253.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen laatijana toimi Ramboll Finland Oy, jonka yhteyshenkilönä hankkeessa toimi Sini Kahilaniemi, sini.kahilaniemi(at)ramboll.fi, 040 486 8072.