Infrapalvelut

Tampereen kaupunkiseudun kuntien infrapalvelut tuottavat konkreettisia välineitä asuin- ja työpaikka-alueiden, palvelujen ja liikennejärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon. Seudun infrayhteistyön keskeiset teemakokonaisuudet ovat

Vuonna 2018 Infrapalvelujen työryhmä osallistuu seuraavien tavoitteiden toteuttamiseen: 

Nousevia ja vahvistuvia yhteistyöteemoja ovat omaisuudenhallinta, korjausrakentaminen, tuotteistaminen ja tuottavuuden parantaminen, digitalisaatio ja tietomallinnus. Lisäksi jatketaan keskusteluja kasvavan seudun vesihuollon ratkaisujen parissa.

Infrapalvelut houkuttelevat asukkaita ja yrityksiä

Infrapalvelut lisäävät ja ylläpitävät kuntien elinvoimaa sekä tuottavat perusrakenteen lähi- ja viranomaispalveluita. Palvelut luovat toimivaa, taloudellista, turvallista, laadukasta ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä, mikä houkuttelee asukkaita ja yrityksiä seudulle.

Infrapalvelut huolehtivat myös fyysisen ympäristön ylläpidosta, huollosta ja kehittämisestä. Niillä on myös olennainen merkitys moniin kestävyyden elementteihin ilmasto- ja energiatehokkuusnäkökulman kautta.

Kaupunkiseudun kasvuun perustuvan Rakennesuunnitelma 2040:n, MAL-sopimuksen ja seutustrategian toteutuminen edellyttää integroivaa ja ennakoivaa eri kokonaisuuksien suunnittelua.

Kokousmuistiot löytyvät sivuvalikosta ja ne ovat valmisteluasiakirjoja.

Infrapalvelujen työryhmien sekä kaupunkiseudun ilmastoverkoston asiantuntijasihteerinä toimii kehittämispäällikkö
Ritva Asula-Myllynen, p. 050 463 0732,
etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.

Vuoden 2018 kokouspäivämäärät ovat:

23.1., 20.2., 15.3., 17.4., 3.5., 5.6., 20.9., 16.10., 17.12.


Kehittämisohjelma