Liikennejärjestelmä

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa Rakennesuunnitelma 2040, jonka yhtenä tavoitteena on uudistaa liikkumisen tapoja. Liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on edistää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käyttöä kaupunkiseudulla. Työryhmä toteuttaa omalta osaltaan kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta määrittelee kaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta. Vuoden 2017 aikana uusitaan kaupunkiseudun kattava joukkoliikenteen palvelutasomäärittely.

Liikennejärjestelmäyhteistyössä keskitytään vuonna 2017 seuraaviin kokonaisuuksiin:

Liikennejärjestelmätyöryhmän asiantuntijasihteerinä toimii liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru, p. 040 503 4237, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.

Vuoden 2018 kokouspäivämäärät ovat:

1.2., 21.2., 28.3., 25.4., 6.6., 22.8., 20.9., 31.10., 12.12.