Liikennejärjestelmä

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa Rakennesuunnitelma 2040, jonka yhtenä tavoitteena on uudistaa liikkumisen tapoja. Liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on edistää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käyttöä kaupunkiseudulla. Työryhmä toteuttaa omalta osaltaan kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta määrittelee kaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta. 

Liikennejärjestelmäyhteistyössä keskitytään mm seuraaviin kokonaisuuksiin:

Liikennejärjestelmätyöryhmän asiantuntijasihteerinä toimii liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru, p. 040 503 4237, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.