Koulumatkakysely 2015

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena lisätä kestäviä liikkumistapoja arjen liikkumisessa. Kävelyn ja pyöräilyn seuranta koostuu käyttäjämäärien laskennoista, erilaisten kyselyiden avulla käyttäjien tyytyväisyyden ja näkemysten selvittämisestä sekä kuntien toiminnan seuraamisesta (esim. infrastruktuurin parantamistoimenpiteet ja erilaiset markkinointitoimenpiteet). Syksyllä 2015 ensimmäisen kerran toteutettu Tampereen kaupunkiseudun koulumatkakysely on yksi seurantakysely ja sitä on tarkoitus toistaa kolmen vuoden välein. Koulumatkakyselyllä selvitettiin liikkumistottumuksia koulumatkoilla sekä oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä koulumatkan turvallisuudesta ja tarvittavista parantamiskohteista.

Kyselyyn saatiin yhteensä 10 410 vastausta, joista

Kaupunkiseudun tasolla kysely antaa yleiskuvan koululaisten liikkumisesta ja kuntien välisistä eroista liikkumistavoissa. Kunnissa ja kouluilla kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi koulujen liikenneympäristöihin tai saattoliikenteen järjestelyihin liittyvien toimenpiteiden kohdentamisessa ja toimenpiteiden keskinäisen järjestyksen arvioinnissa sekä tukena koteihin suunnattavassa koulumatkoihin liittyvässä viestinnässä.