Maankäyttö ja asuminen

Maankäytön ja asumisen työryhmä työskentelee vuosittain Rakennesuunnitelma 2040:n ja MAL-sopimuksen toteuttamisen parissa. Kuntien yhteistyön tavoitteita maankäytön ja asumisen saralla:

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 tarkentaa kaupunkiseudun ydinalueen kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavälillä. Siinä esitetään myös asuntorakentamisen ja palveluiden painopistealueiden sekä liikennehankkeiden toteuttamisen vaiheet vuoteen 2040. Rakennesuunnitelmaan 2040 voi tutustua osoitteessa www.tampereenseutu2040.fi.

MAL3-sopimus

Pitkäjänteisen rakennesuunnitelman toteuttamista tukee hyvin MAL-sopimus seudun kuntien ja valtion kesken. Uusimmalla MAL3-sopimuksella osapuolet sitoutuvat tärkeimpien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2016–2019. Sopimuksen sisältö tiivistyy elinvoimaisen seudun, vahvojen yhdyskuntien ja sujuvan arjen edistämiseen.

Rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisesta ja työryhmän toimintaan liittyvistä muista ajankohtaisista asioista on enemmän tietoa sivustolla www.tampereenseutu2040.fi

Maankäytön ja asumisen työryhmän asiantuntijasihteerinä toimii seutusuunnittelupäällikkö
Kaisu Kuusela, p. 040 579 3396, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi.