Rakennesuunnitelma 2040

 

Rakennesuunnitelma 2040, raportti
Rakennesuunnitelma 2040, kartta

www.tampereenseutu2040.fi

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040 kokouksessaan 17.12.2014, ja kunnat vuoden 2015 alussa.

Rakennesuunnitelman mukaan Tampereen kaupunkiseudun väestö kasvaa noin 110 000 asukkaalla. Vuonna 2040 meitä on 480 000. Asuntorakentaminen on vilkasta, sillä vuosittain tarvitaan noin 3 200 asuntoa.

Väestönkasvu ja elämätapamuutokset lisäävät liikkumista. Keskukset vahvistuvat liikenteen solmupisteinä, ja niihin sijoittuu yhä enemmän palveluja, työpaikkoja ja asumista.  Joukkoliikenne kehittyy raitiotien, lähi- ja taajamajunan sekä bussien yhdistelmänä. Kävely ja pyöräily lisääntyvät.

Rakennesuunnitelmassa esitetään myös 70 000 uuden työpaikan sijoittuminen keskustoihin sekä tietointensiivisille työpaikka- ja yritysalueille.  

Rakennesuunnitelma sisältää kartan, selosteraportin sekä toteutusohjelman.

Osana rakennesuunnitelmaa on tarkasteltu myös asuinympäristöjen laatua ja monipuolisuutta, josta on valmistunut raportti Monipuolisesti kotoisa.

Rakennesuunnitelaman toteuttamisen maapoliittisista toimintatavoista seutuhallitus ja kunnat päättävät kesällä 2016.