Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä

Kaupunkiseudun tietohallinnon ohjaus-, koordinointi- ja johtamistehtävistä huolehtii Tampereen kaupunki ja tietohallinnon seudullinen johtoryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala ja esittelijänä tietohallintopäällikkö Elias Kärki.

Tietohallinnon seudullisen johtoryhmän tehtävänä on

Tietohallinnon johtoryhmän jäsenet.