Viestintäverkosto

Kuntayhtymän omaa sisäistä ja ulkoista viestintää ohjaavat seutuhallituksen hyväksymät viestinnän periaatteet.

Seutuyksikkö ja seutuhallituksen nimeämä viestintäverkosto toteuttavat seutuasioiden viestintää ja edistävät omalta osaltaan seutuasioiden tunnettavuutta jäsenkunnissa ja koko seutukunnassa.

Seutuhallitus on hyväksynyt hyvän seutuviestinnän toimintatavan ohjeet, joita jäsenkuntien toivotaan hyödyntävän seutuasioiden viestinnässään.