Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, Hiilineutraali Tampereenseutu 2030. Nyt päivitettävät ilmastotavoitteet ovat kansallista kärkikastia.

Seudullinen ilmastopaketti on taakanjakosopimus, jossa kukin kunta ottaa käyttöön sille ominaiset päästöjen vähennyskeinot. Suurempi kaupunki voi esimerkiksi lisätä joukkoliikennemuotoja. Pienempi kunta voi panostaa vaihtoehtoisten energiamuotojen tuottamiseen ja päästöjä sitoviin luontoalueiden hiilinieluihin.

Joulukuussa 2015 Pariisissa hyväksytyssä YK:n ilmastosopimuksessa valtiot sitoutuvat valmistelemaan, tiedottamaan, ylläpitämään ja ennen kaikkea saavuttamaan kansalliset päästötavoitteensa. Tavoitteena on vahvistaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen uhan torjumiseksi pitämällä globaali keskilämpötilan nousu selvästi alle 2°C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan. Lisäksi pyritään rajaamaan lämpötilan nousu 1,5°C:een.

Koko raportti löytyy täältä.

 

Ota yhteyttä: 

Kari Kankaala
Ympäristö- ja kehitysjohtaja,
Tampereen kaupunki
050 351 3020

Ritva Asula-Myllynen
Kehittämispäällikkö,
Tampereen kaupunkiseutu
050 463 0732