Kuntayhtymä

Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudun kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Visiona on olla yhdessä tekemisen edelläkävijä, kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Seutuyhteistyön perustan muodostaa Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät vuoden 2017 alussa.

Seudullisen yhteistyön toteuttamista maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa tukee valtion ja jäsenkuntien solmima MAL-sopimus.

Yhteistyön keskeiset osa-alueet ovat

Kehittämisen näkökulmia ovat turvallisuus, viihtyisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja tietoyhteiskunnan kehitys.

Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Sen tehtäviä ovat mm.

Toiminnan rahoittavat jäsenkunnat.

Yli 10 vuotta nykymuotoista seutuyhteistyötä

Seutuyhteistyötä on tehty Tampereen seudulla erillishankkeissa 1960-luvulta alkaen.

Nykymuotoinen aktiivinen seutuyhteistyö käynnistyi vuonna 2005. Silloin perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, hyväksyttiin ensimmäinen seutustrategia ja valittiin ensimmäinen seutuhallitus. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.6.2006.