Talous

Talousarvio

Yhtymäkokous hyväksyy vuosittain kuntayhtymälle talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Kuntayhtymän seutuyksikön käyttömenojen rahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin. Hankkeiden ja eri ohjelmien rahoittamiseen käytetään kuntien maksuosuuksia ja valtionosuuksia sekä joissakin tapauksissa muiden yhteistyökumppaneiden maksamia osuuksia.

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019


Tilinpäätös

Toimintakertomus 2016


Seutujohtajan katsaus 2016

 

KOHTI TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTUA

Kymmenen vuotta nykymuotoista seutuyhteistyötä täyttyi 2016. Vuoden pääteemat olivat kaupunkiseudun elinvoima ja yhteistyön tulevaisuus.

Maakuntauudistus alkoi konkretisoitua, ja Pirkanmaa organisoitui valmistelutyöhön. Tässä yhteydessä kuntien päättäjät pohtivat kaupunkiseudun ja uuden maakunnan suhdetta. Kunnallishallituksia osallistavassa strategiatyössä seutuyhteistyön tarve nähtiin jatkossakin vahvana, sillä kaupungistuminen ja kasvu koettiin kuntien yhteiseksi intressiksi. Alkuvuodesta 2017 jäsenkunnat hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian, jolle seutuhallitus valmisteli toteutusohjelman.

Seudullinen MAL3-sopimus sai sinetin valtion kehysriihessä ja valtioneuvoston periaatepäätöksen muodossa. Sopimuksen arvo kaupunkiseudulle oli merkittävä. Pienten MAL-hankkeiden ja Ara-avustusten lisäksi valtio lunasti lupauksen Tampereen raitiotien rahoittamisesta. Rakentamispäätös tehtiin Tampereen kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2017. Samalla Tampereen seutu skaalautui uudelle tasolle kaupunkisuunnittelussa.

Väestön kasvu oli seututasolla ennakoidun suuruista, mutta keskuskaupunki Tampereen osalta aiempia vuosia vahvempaa. Noin 4100 uudesta asukkaasta 75 % sijoittui Tampereelle ja asuntotuotannosta 65%. Vahvan kasvun kunnissa valmistui paljon kerrostaloasuntoja.  MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteet tullaan seututasolla saavuttamaan.

Seututoimiston kautta toteutettiin mm. lähijunaliikenteen asemia ja liikennöintiä koskeva selvitys, ilmastonstrategian vaikutusarviointi, pyöräilyn pääreitistöä, maapolitiikan periaatteet, seudulliset opetussuunnitelmat, yksityisen päivähoidon pelisäännöt sekä rakennusvalvonnan käytäntöjen yhtenäistämistä. Seudullisissa työryhmissä ratkottiin myös ajankohtaisia ja arkipäiväisempiä asioita.

Panoksia suunnattiin seudullisen paikkatiedon kehittämiseen sekä edunvalvontayhteistyöhön. Edunvalvonnan aihepiireinä olivat mm. kaupunkiseudun rooli ja toimintaedellytykset maakuntauudistuksessa, MAL-sopimuksen liikennehankkeet, lentokenttä, työllisyys ja Tampere3.

Kesälomien jälkeen seututoimisto muutti Tampellaan yhdessä viiden muun organisaation kanssa. Avoin konttori ja läheiset kumppanit antavat odottaa synergiaa omistajilleen ja asiakkailleen.

10-vuoteen mahtui myös tärkeää yhdessäoloa. Kesän alun Seutupäivää isännöi Pirkkala, ja pyöreät vuodet päättyivät Seutufoorumiin ja väestötutkija Timo Aron teeseihin kaupunkiseutujen tulevaisuudesta.

Seutuyhteistyö on joukkuepeli. Tänäkin vuonna tehtävät hoidettiin ammattitaidolla tehokkaasti ja tuloksellisesti. Lämmin kiitokseni päättyneestä vuodesta kaikille kanssapelaajille kunnissa, seudun päätöselimissä ja seututoimistossa.

Päivi Nurminen
seutujohtaja