MAL-sopimus

 

MAL sopimus 2020-2023

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutulos valmistui 29.5. ja tuli julkiseksi 2.6.2020. Sopimuksen voimaantulo vaatii seutuhallituksen, kuntien valtuustojen ja valtioneuvoston hyväksynnän.

Sopimus on jatkoa 2019 päättyneelle MAL-sopimukselle. Sen päätavoitteena on edistää eheää ja toimivaa yhdyskuntarakennetta ja kestäviä kulkumuotoja kaupunkiseudulla.  Sopimus vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä myös kansallisten tavoitteiden, kuten Hiilineutraali Suomi –tavoitteen saavuttamisessa.

MAL-sopimus 2020-2023

MAL-sopimuksen 2020-2023 esittely, diaesitys

 MAL-sopimus 2016-2019

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2016-2019 allekirjoitettiin 9.6.2016.

Sopimus on vahva kannanotto osapuolten halusta toteuttaa kestävän yhdyskuntarakenteen hankkeita. Valtion merkittävä panos mm. raitiotien rahoitukseen tukee monipuolista asuntotuotantoa ja palvelujen saavutettavuutta. Elinvoimaa vahvistetaan parantamalla ulkoisia yhteyksiä ja tukemalla elinkeinojen sijoittumista ja digitalisaatiota.

MAL-sopimus 2016-2019, allekirjoitusversio
MAL-sopimuksen 2016-2019 seuranta, pienet MAL-hankkeet

Sopimuksen 2016-2019 seuranta

MAL-sopimuksen seurantaraportti 2019, hyväksytty seutuhallituksessa 27.5.2020.

MAL-sopimuksen seurantaraportti 2018 (PDF)

MAL-sopimuksen seurantaraportti 2017 hyväksyttiin seutuhallituksessa 25.4.2018 (raportti)

MAL-sopimuksen seurantaraportti 2016 hyväksyttiin seutuhallituksessa 31.5.2017. (raportti, esitys)


MAL-aiesopimus 2013-2015

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus 2013-2015 allekirjoitettiin 7.2.2013.

Sen mukaan maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään ja maankäytön toteuttaminen ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen. Myös ARA vuokra-asuntotuotantoa tulee vahvistaa.

MAL-aiesopimus 2013-2015, allekirjoitusversio

Sopimuksen 2013-2015 seuranta

MAL-aiesopimuksen 2013-2015 seurantaraportti hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.4.2016 (raportti, esitys)

MAL-aiesopimuksen 2013-2015 seurantaraportti 2014 hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.5.2015

MAL-aiesopimuksen 2013-2015 seurantaraportti 2013 hyväksyttiin seutuhallituksessa 23.4.2014 ja valtion ja kuntien yhteisessä seurantakokouksessa 6.5.2014

Seurantayhteenveto ja tiedote.


MAL-aiesopimus 2011-2012

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi allekirjoittivat yhdessä ministeriöiden edustajien kanssa ensimmäisen laaja-alaisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2.3.2011.

Sopimus on aluksi kaksivuotinen ja sillä ohjataan yhteisin toimenpitein kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärejstelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.

Sopimuksen seuranta

MAL-aiesopimuksen 2011-2012 ensimmäinen seurantaraportti on valmistunut.