Seutustrategia

 

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia antaa vision ja askelmerkit kaupunkiseudun yhteistyölle

Kaupunkiseudun jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian tammi-helmikuussa 2017.

Kaupunkiseudun visiona on olla yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus.

Jäsenkuntien hallitukset ovat hyväksyneet strategialle laaditun toteutusohjelman ensimmäiselle jaksolle 2017-2020.

Seutustrategian toteutusohjelma

Seutusrategia


Strategiauudistuksen työvaiheet

Strategian luonnoksesta saadut lausunnot
Seutustrategia, luonnos

Kunnallishallitusten strategiatyöpajan 5.9.2016 materiaalit

Seututyöryhmien strategiatyöpajan 25.8.2016 materiaalit

Työseminaarin 18.4.2016 materiaalit

Päättäjä/sidosryhmän kyselyn tulokset

Valmisteluprosessi

Uudistuksen taustamateriaalia

Kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelua ohjaavat asiakirjat

MAL-sopimus 2016-2019, 6/2016 (PDF)
MAL-aiesopimus 2013-2015, 2/2013 (PDF)
MAL-aiesopimus 2011-2012, 3/2011 (PDF)
Rakennesuunnitelma 2040
Asuntopoliittinen ohjelma 2030, 3/2010 (PDF)
TASE 2025 -kehittämisohjelma, 5/2010 (PDF)
Ilmastostrategia 2030, 3/2010 (PDF)


Kaupunkiseudun kuntien strategiat