Tarjouspyyntö: Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0

Tampereen kaupunkiseutu pyytää tarjouksia seutustrategian arviointityöstä.

Tarjoukset liitteineen tulee jättää 20.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Seutustrategian toteutumista arvioidaan suhteessa sen toteuttamisohjelmaan, eli missä toimissa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Arvioinnin tueksi kerätään tietoa kaupunkiseudulla tapahtuneesta muutoksesta sekä yleistä vertailutietoa Tampereen kaupunkiseudun aseman muutoksesta suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin. Lisäksi kootaan laadullista kuvausta ja vertailua toimintaympäristön muutoksesta ja megatrendeistä, joita suhteutetaan seutustrategian pääviesteihin.

Yhteyshenkilö Juhani Pohjonen, p. 0405878557, juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi

Katso tarkemmat ohjeet tarjouspyynnöstä.