Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0

Kävelyn ja pyöräliikenteen tarjouspyyntö ja liitemateriaalit. Konsultin valinta etenee kolmivaiheisesti. Vaiheita ovat tarjouskilpailuun ilmoittautuminen, tarjouksen esittely, tarjouksen laatiminen. Tarjouskilpailuun ilmoittautuminen 18.3.2020 klo 15:00 mennessä sähköisesti kirjaamo@tampereenseutu.fi.

Katso tarkemmat ohjeet tarjouspyynnöstä.

Yhteyshenkilö aineistoista Juhani Pohjonen 0405878557

juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelmat

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2030 (2012)

Kangasala: Oikeus liikkua omin jaloin (2015)

Orivesi: Kävelystä ja pyöräilystä hyvinvointia (2016)

Pirkkala: Viisaan liikkumisen suunnitelma (2018)

Vesilahti: Hyvinvointia kävellen ja pyöräillen (2017)

Tampere: Tampere askeleen edellä ─ Kävelyn ja kaupunkielämän visio ja tavoitteet 2030 (2018)

Tampere: Pyöräliikenteen tulevaisuuskuva (valmistuu keväällä 2020)

Ylöjärven kaupungin kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma (2014)

Kävelyn ja pyöräliikenteen seuranta

Kävelyn ja pyöräliikenteen seuranta Tampereen kaupunkiseudulla (2015)

Seutu: kävelyn ja pyöräliikenteen seurantakatsaus 2017

Seutu: Kävelyn ja pyöräliikenteen seurantakatsaus 2019

Käyttäjämäärien laskentatiedot

Koulumatkakyselyt 2015 ja 2018

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyyskyselyt seudullisesti 2016 ja 2018,

Tampereen omat kyselyt vuosittain 2011−2019

Talvihoidon tyytyväisyyskyselyt 2016 ja 2017

Tampere: kävelyn ja pyöräliikenteen investointien kustannuslaskentaperiaatteet (2020)

Seudulliset kehittämislinjaukset ja työkalut

Tampereen kaupunkiseudun SeutuLiike-ohjelmatyö (2019)

SeutuLiike vuorovaikutussuunnitelma (2019)

Hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma 2017-2020 (2017)

Talvihoidon laatuvaatimukset (2017)

Pyöräliikenteen seudullisten pääreittien määrittely ja laatutavoitteet (2016)

Laatukäytävien suunnittelukriteerit 

Suositus pyöräpysäköintinormiksi (2015)

Opastuksen kehittäminen (2015)

Seudullisten pääreittien pyöräteiden paikkatietoaineisto, yhteyshenkilö Jussi Välimäki puh. 040 503 2554

Kuntakohtaiset kehittämislinjaukset ja työkalut

Tampere: pyöräliikenteen tavoiteverkko (2020)

Tampere: Brutus-pyöräliikkennemalli (2019)

Tampere: Kävelyn ja pyöräliikenteen erottelun ja ajoratamerkintöjen periaat-teet (2019)

Tampere:pysäköintipolitiikan päivitys si. pyöräpysäköinti (2019)

Tampere: Kävelyn ja pyöräliikenteen viestinnän kehittämissuunnitelma (2014)

Tampere: raitiotiepysäkeille johtavien kävelyreittien tavoitteet (2019)

Tampere:esteettömyyden erikoistason reittien tavoitetila (2018)

Tampere: Keskustan kävelyn opastejärjestelmä (2016)

Tampere: hitaan liikkumisen alueet (YK luonnos 10.2.2020)

Tampere: SUMP-kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma sis. kävelyn ja pyörälii-kenteen edistämisen toimenpiteitä (valmistuu keväällä 2020)

Tampere: Kestävä Tampere tiekartta 2030, päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä yleisellä tasolla kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisestä

Tampere: jalankulku- ja pyöräilyverkon ja pyöräpysäköinnin paikkatietoaineistot