Palvelusetelisääntökirja ja erityiset osat

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Palvelusetelipäiväkotien toiminnassa noudatetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan yleistä ja erityistä osaa. Nämä asiakirjat löytyvät kaupunkiseudun kuntien internet-sivuilta.

Kunnan velvollisuus on valvoa palvelusetelipäiväkotien toimintaa.