Asiakkaat

Palveluseteli on lapsikohtainen. Huoltajat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa oman kunnan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista. Varhaiskasvatuspaikan saatuaan huoltajat hakevat palveluseteliä lapsen kotikunnasta. Asiakas on sopimussuhteessa palveluntuottajaan.

Tulosidonnainen palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta ja palveluntuottajan mahdollisesti perimästä lisämaksusta. Lisämaksu kunnalliseen varhaiskasvatukseen verrattuna on tällä hetkellä kaupunkiseudulla 0- 60 €/kk. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta.