Asiakkaat

Palveluseteli on lapsikohtainen. Huoltajat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa oman kunnan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista. Varhaiskasvatuspaikan saatuaan huoltajat hakevat palveluseteliä lapsen kotikunnasta. Asiakas on sopimussuhteessa palveluntuottajaan.

Tulosidonnainen asiakasmaksu määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu. Asiakasmaksu koostuu kunnallisesta asiakasmaksusta ja palveluntuottajan mahdollisesti perimästä lisämaksusta. Lisämaksu kunnalliseen päivähoitoon verrattuna on tällä hetkellä kaupunkiseudulla 0- 105 €/kk. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta.