Palveluntuottajat

Palvelusetelipäiväkodin tuottajaksi hakeudutaan siinä kunnassa, jossa päiväkoti sijaitsee. Kunnan tulee ottaa hakemus käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Hyväksymisen jälkeen palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi myös muihin Tampereen kaupunkiseudun kuntiin. Tällöin hakemukseen tulee liittää päiväkodin kotikunnan hyväksymispäätös.

Palvelutason tulee vastata kunnan oman varhaiskasvatuksen laatutasoa. Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelusetelipäiväkotien toimintaa.

Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä yhteinen sääntökirja, joka koostuu yleisestä ja erityisestä osasta. Sääntökirja on laadittu menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Kuntien palvelusetelisääntökirjat: