Hoitajan palkkaaminen

Huoltajan palkatessa hoitajan kotiinsa, lapsen vanhemmat hakevat ja valitsevat itse sopivan henkilön. Huoltaja voi palkata hoitajan yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa. Hoitajan palkkaamiseen voi hakea yksityisen hoidon tukea ja siihen mahdollisesti liittyvää kuntalisää Kelasta. Lisätietoa kuntalisistä saat kuntien omilta sivuilta.

Tietoa kuntalisistä:

Tampereen kaupunkiseudulla edellytetään että,

Myös lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuus vaikuttaa tuen myöntämiseen. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

Huoltaja/työnantaja ja hoitaja laativat kirjallisen työsopimuksen, johon tulee sisältyä

Kun huoltaja/työnantaja on löytänyt hoitajan, sopii huoltaja kunnan viranomaisen kanssa tapaamisen, johon osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä.

Tapaamisessa tulee olla mukana täytettynä

Tapaamisessa työntekijän on todistettava henkilöllisyytensä. Tapaamisessa täytetään Työsopimussuhteinen hoitaja -lomake. Tapaamisen jälkeen perhe toimittaa Kelaan kopion työsopimuksesta, WH1 ja WH2 -lomakkeet sekä hoitajan verokortin tuen maksamista varten. Kela lähettää päätöksen maksupäätöksestä tiedoksi asianosaisille. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen mahdollisine kuntalisineen suoraan hoitajalle ja perii tästä osuudesta ennakonpidätyksen. Tuen ja hoitomaksun erotuksen välisestä osuudesta ennakonpidätyksen hoitaa perhe.

Kunnat ylläpitävät luetteloa perheiden palkkaamista työsuhteisista hoitajista. Hoitajan valvonta ja perehdyttäminen ovat työnantajan tehtäviä. Työnantajana perhe pyytää hoitajalta nähtäväksi rikostaustaotteen ja selvittää ja huolehtii työnantajavelvoitteistaan, joihin kuuluvat perheen maksaman palkkaosuuden ennakonpidätys ja lakisääteisten työnantajavelvoitteiden maksaminen koko hoitajan palkkasummasta (sosiaaliturvamaksu, eläkevakuutus, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutusmaksu). Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden osuus on noin 20 % palkasta.

Nettivinkkejä

www.palkka.fi Palkanlaskentaohjelma pientyönantajille

www.työsuojelu.fi Tietoa työsuhdeasioista, työehtolainsäädännöstä ja työehtosopimuksista, sekä työsuhdetta koskevia lomakkeita