Hoitajan työsopimuksen jatkuminen

Mikäli perheen palkkaaman hoitajan määräaikaista työsuhdetta jatketaan samassa perheessä, tulee huoltajan/työnantajan ja hoitajan tehdä uusi työsopimus, jonka huoltaja toimittaa kunnan viranomaiselle. Uudelle tapaamiselle ei ole tarvetta mikäli työsuhde jatkuu keskeytyksettä.  Lisäksi huoltaja toimittaa tiedon Kelaan. Tarkista kuntasi viranomaiselta kunnan hyväksymiskäytänteet jatkamistilanteessa.