Toiminnan ohjaus ja valvonta

Palvelun tuottaja vastaa palvelun laadusta ja siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset (YksSosL 5 §). Omavalvonta on palveluiden laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä.

Kunnan tehtävänä on toteuttaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa (YksSosL 15 §). Kunta määrittää alueellaan tuotettavan varhaiskasvatuksen laadun kriteereitä ja laadun valvonnan prosesseja turvaten varhaiskasvatuslain tavoitteiden täyttymisen sekä kunnallisen ja yksityisen tuotannon laadun yhdenvertaisuutta. Palvelusetelin sekä kuntalisän maksun edellytyksenä on että kunnan määrittämät kriteerit täyttyvät.