Perheiden palaute

Osa kunnista tekee yksityisten päiväkotien asiakkaille laatukyselyitä. Lisäksi yksiköt voivat toteuttaa omia laatukyselyitä asiakasperheilleen toiminnan kehittämisen tueksi.

Asiakasreklamaatioiden yhteydessä huoltajia ohjataan ensisijaisesti selvittämään tilannetta varhaiskasvattajien tai tarvittaessa heidän esimiehensä kanssa. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, huoltaja tai palveluntuottaja voi olla yhteydessä kunnan valvovaan viranomaiseen.

Asiakaspalautteiden ja asiakkaille suunnattujen laatukyselyjen perusteella ilmenneet kehittämisen kohteet kirjataan yksikön toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen.

Huoltaja voi olla yhteydessä myös sosiaaliasiamieheen (Varhaiskasvatuslaki 53 §). Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana neuvoen asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaen asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaen asiakkaan oikeuksista.

Tampereen kaupunkiseudulla toimivat sosiaaliasiamiehet tavoittaa

sähköposti: sosiaaliasiamies(at)tampere.fi

puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11

Aleksis Kiven katu 14 - 16 C 
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukaan varhaiskasvatuksen asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen ohella asiakkaalla on mm. hallintolaissa 434/2000 säädetty oikeus tehdä hallintokantelu varhaiskasvatusta valvovalle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Kantelusta ylimmille laillisuusvalvojille säädetään laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002 ja laissa valtioneuvoston oikeuskanslerista 193/2000. Elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisestä oikeussuhteesta säädetään kuluttajansuojalaissa 38/1978.