AVI-ilmoitusmenettely

Laki (VKL 28 §) velvoittaa yksityisiä päiväkoteja tekemään kirjallisen ilmoituksen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Kunta on velvollinen toimittamaan yksityisen päiväkodin ilmoituksen sekä kunnan lausunnon asiasta Aluehallintovirastoon (AVI).

Perustettaessa yksityistä päiväkotia, palveluntuottaja toimittaa kunnan viranomaiselle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta jonka jälkeen viranomainen tekee yksikköön käyttöönottotarkastuksen. Hyväksyttyään palveluntuottajan, viranomainen toimittaa aluehallintovirastolle alkuperäisen käynnistämisilmoituksen liitteineen sekä sijaintikunnan lausunnon yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Tämän jälkeen aluehallintovirasto rekisteröi palveluntuottajan.

Myös toiminnan muuttuessa tuottaja toimittaa kuntaan ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta. Tarvittavien tarkastustoimenpiteiden jälkeen viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen liitteineen sekä sijaintikunnan lausunnon yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta aluehallintovirastoon.

Kun yksikössä vaihtuu vastuuhenkilö, toimittaa palvelun tuottaja viranomaiselle ilmoituksen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta. Viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastoon.

Toiminnan loppuessa palveluntuottaja toimittaa kunnan viranomaiselle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta ja kunnan viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen aluehallintovirastoon. Tuottajan tiedot poistetaan aluehallintoviraston rekisteristä sekä kunnan hyväksyttyjen varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien listalta ja internet-sivuilta.