Lasten läsnäolojen seuranta / päiväkirjat

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä lasten läsnäolotietojen seuraamiseen ja päiväkirjojen toimittamiseen. Sijaintikunnan viranomainen ohjeistaa toimijaa.