Varhaiskasvatussuunnitelma


Varhaiskasvatuksen järjestäjiä (kuntaa, kuntayhtymää tai muuta palvelun julkista tai yksityistä tuottajaa) normittaa lakien lisäksi valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on oikeudellisesti velvoittava määräys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistävät laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lisäksi toimintaa ohjaa paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on osittain seudullisesti laadittu. Näiden sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta yksityiset toimijat kirjaavat yksikön toimintasuunnitelmaansa toiminnan painopisteet sekä selostuksen varhaiskasvatuksen sisällöstä.  Toimijat voivat lisäksi halutessaan laatia oman paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmansa, joka on linjassa lakien, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä paikallisen varhaiskasvatus-suunnitelman kanssa.

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat