Uuden toiminnan käynnistäminen

Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta alkaa jo ennen toiminnan käynnistymistä. Palveluntuottaja on tähän mennessä tutustunut varhaiskasvatusta normittavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (esim. tilavaatimukset), tehnyt liiketoimintasuunnitelman sekä selvittänyt muita yksikön perustamiseen liittyviä velvoitteita. Palveluntuottajan tulee keskustella jo tässä vaiheessa kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavan viranomaisen kanssa esim. tilamahdollisuuksista ja alueiden varhaiskasvatustarpeesta.

Muistilista palveluntuottajalle
  1. Varaa riittävästi aikaa toiminnan käynnistämisen suunnitteluun. Huomioi ilmoitusten tekemiseen ja tarkastuskäynteihin kuluva aika.
  2. Palvelun tuottajan tulee täyttää varhaiskasvatuslain 43 §:n yleiset edellytykset.
  3. Tutustu tarkoin varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuottajan ilmoitusmenettelyyn ilmoitukseen (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) sekä yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirjaan sekä mahdollisesti palvelusetelisääntökirjaan ja hakemukseen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  4. Ole yhteydessä kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranomaiseen. Löydettyäsi mahdolliset tilat toiminnalle, sovi alustavasta tilakatselmuksesta.
  5. Tee tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset.
  6. Täytä ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta (ei koske ryhmäperhepäiväkoteja) ja toimita se kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle liitteineen. Palvelusetelituottajiksi hakeutuvat täyttävät ja toimittavat myös hakemuksen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.
  7. Yksityisen varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee käyttöönottotarkastuksen yksikköön ennen toiminnan käynnistämistä ja palvelusetelituottajaksi hyväksymistä. Valvontakäynnillä täytetään yksityisen päiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamis- tai muuttamisasiakirja. Varaa tarvittavat asiakirjat ja ilmoitukset valmiiksi.
  8. Kun tarvittavat selvitykset on tehty ja toiminnan todetaan olevan varhaiskasvatusta koskevien säädösten, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä kunnan omien varhaiskasvatusta koskevien linjausten mukaista, hyväksyy valvova viranomainen tuottajan ja toiminta voi käynnistyä. Valvontaviranomainen toimittaa asiakirjat aluehallintovirastoon kunnan lausunnon kera rekisteröintiä varten.
  9. Yksikössä voi aloittaa varhaiskasvatustoiminnan vasta sitten, kun ilmoitus palvelujen tuottamisesta liitteineen on toimitettu kunnan viranomaiselle ja kun puoltava lausunto kunnassa voidaan kirjoittaa. 
Nettivinkit