Omavalvontasuunnitelma


Lain (VKL 48 §) mukaan yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman avulla kuvataan vastuut sekä varmistetaan asiakasturvallisuus ja toiminnan laatu. Uuden, toimintansa aloittavan palvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan käynnistämisestä. Suunnitelma on pidettävä julkisesti esillä ja se on laadittava yhdessä henkilöstön kanssa.

Ensimmäisestä omavalvontasuunnitelmasta toimitetaan kopio sijaintikunnan viranomaiselle. Palvelun tuottajan on seurattava ja arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarpeen vaatiessa muutoksia.  Toimintavuosi-ilmoitukseen kirjataan omavalvonta-suunnitelmaan tehdyt muutokset.  Toimijat voivat käyttää omavalvontasuunnitelman laatimisessa Valviran omavalvontasuunnitelmaa tai omaa vähintään vastaavan laajuista lomaketta.