Rikostaustaote ja vaitiolositoumus


Yksityisen perhepäivähoitajan on toiminnan alkaessa esitettävä rikostaustaote sekä täytettävä vaitiolositoumus (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 15 §).