Turvallisuussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen turvallisuudella tarkoitetaan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Toimintayksikön turvallisuuteen kuuluvat: toimintayksikön henkilöstö, varhaiskasvatusta saavat lapset, toimintayksikössä satun-naisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat ja ympäristö sekä toimintavälineet.

Turvallisuussuunnitelma on kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävä suunnitelma. Siinä arvioidaan toimintaa uhkaavat vaarat ja selvitetään toiminnan riskit.

Turvallisuussuunnitelman tulee olla laadittuna jo ennen toiminnan käynnistymistä ja sen tulee sisältää myös pelastussuunnitelman ja poistumisturvallisuusselvityksen. Turvallisuussuunnitelma laaditaan sijaintikunnan vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät, että kaikki tapahtumat, jotka vaikuttavat lasten tai hoitajan turvallisuuteen kirjataan ja käsitellään. Kyseessä voi olla esimerkiksi sattunut tapaturva, onnettomuus, ilkivalta, väkivaltatilanne, karkaaminen tai läheltä piti –tilanne.

Turvallisuutta vaarantanut tai sitä uhannut tapahtuma ja sen seurauksena tehdyt jatkotoimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi kirjataan. Asia käsitellään vaaratilanteeseen joutuneen lapsen huoltajien kanssa. Kirjallinen selvitys toimitetaan myös kunnan valvovalle viranomaiselle.