Yksityinen varhaiskasvatus Tampereen kaupunkiseudulla

Varhaiskasvatuksen tavoitteena Tampereen kaupunkiseudulla on hyvinvoiva lapsi. Tämä toteutuu kokonaisuutena, jossa lapsen kasvatus, opetus ja hoito muodostavat erityisesti pedagogiikkaan painottuvan ehyen kokonaisuuden.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda edellytykset yhdessä huoltajien kanssa lasten tasapainoiselle kokonaisvaltaiselle kehitykselle:

Jokaisella lapsella on lain turvaama oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja työskentelee koko- tai osa-aikaisesti, opiskelee päätoimisesti, toimii yrittäjänä tai osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen. Myös lapsilla, joilla on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esimerkiksi lapsen kehityksen ja tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi on laajennettu varhaiskasvatusoikeus. Tampereen kaupunkiseudulla osa kunnista rajaa oikeutta ja osa tarjoaa varhaiskasvatusta laajasti kaikille lapsille. Oman kuntasi tilanteesta voit tiedustella kuntasi yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalta viranomaiselta.

Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle huoltaja voi halutessaan valita lapsensa varhaiskasvatusmuodoksi yksityisen varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatus voi silloin toteutua joko yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa. Huoltaja voi myös palkata kotiin hoitajan työsopimussuhteisesti joko yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa.

Tampereen kaupunkiseudulla huoltajien mahdollisuutta hankkia varhaiskasvatuspalveluita yksityisiltä toimijoilta tuetaan kunnasta riippuen yksityisen hoidon tuella mahdollisine kuntalisineen sekä palvelusetelein. Tampereen kaupunki hankkii palveluita myös ostopalveluna. Palvelusetelin arvo määräytyy huoltajien tulojen mukaan kun taas yksityisen hoidon tukeen kuntalisineen eivät huoltajien tulot vaikuta. Yksityiset toimijat määrittävät itse hinnan palvelulleen ja huoltajien maksettavaksi jää kunnan maksaman tuen ja hoitomaksun välinen erotus. Toimijoilla on velvollisuus selvittää hoitomaksun muodostuminen asiakkailleen.